Jarní lesní terapie na Kokořínsku

Zvu vás na lesní terapii v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj,  kde nacházíme zachovalé a druhově pestré smíšené lesy s vřesem, kapradím a borůvčím, divoké rokle s potůčky, tůňkami a mokřady, pískovcová skalní města a celkově členitý terén, často s krásnými výhledy ze skalních plošin. Zkrátka krajinu pohádkovou, kde si lesy ještě žijí svým vlastním životem, s

Individuální lesní terapie na Kokořínsku

Zvu vás na lesní terapii v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, v lokalitě dle vzájemné domluvy. Krajina je typická pestrými smíšenými lesy s převahou borovice lesní, meandrujícími potůčky a mokřady, rozsáhlými rybníky, pískovcovými skalními věžemi, hlubokými tajemnými roklemi i panoramatickými výhledy ze skalních plošin.   Lesní terapie je zhruba 3 hodiny dlouhá vycházka, kterou vede "průvodce lesní