Individuální lesní terapie v Brdech

Zvu vás na lesní terapii na kraji Brd - v malebné památkově chráněné "barokní krajině" zvané Osovsko, která se nachází poblíž rozhraní okresů Beroun a Příbram. Krajina je typická hlubokými smíšenými lesy, podhorskými loukami s tradičními mezemi a remízky, památnými alejemi, rybníčky či bažantnicemi.   Lesní terapie je zhruba 3 hodiny dlouhá vycházka, kterou vede