Lesní střípek 13

Kaštan, místní strážce aleje…Vždycky se mi „líbil“, krásný statný strom otevírající tuto starou alej. Teprve nedávno jsem se s ním ale propojila více a zavnímala jako laskavou otcovskou energii jako velkou náruč, do které je možné se schovat a cítit se dobře a chráněně.

Stačí často, abychom jen jednou s nějakým stromem navázali bližší kontakt a komunikaci, měli s ním prožitek skrze své smysly i schopnost imaginace (což není totéž co fantazie), a hned jej začneme od té doby vnímat jinak. Už to pro nás není jen „strom“, ale známá bytost, přítel a tvor s určitou specifickou energií, jinou, než mají ostatní stromy okolo. Často jde o prožitek s emočním nábojem, kdy cítíme přijetí, lásku, blízkost, směrem od stromu k nám i od nás k němu, jako propojený okruh. Stromy se mohou stát našimi rádci, za nimiž chodíme, když zkrátka nevíme a potřebujeme vidět další cestu…Tolik možností, jak vztah pěstovat a jak z něj získávat i zpět navracet…