Lesní střípek 66

V pátek 20. října slavíme mezinárodní den stromů!

Já se tedy přiznám, že ty mezinárodní dny všeho možného nějak nemám tendenci sledovat. Ale vlastně je za tím dobrá myšlenka – vyzdvihnout a přivést naší pozornosti něco, co je důležité. A stromy jsou důležité až tak, že bez nich nemůžeme na této planetě existovat.

Jsou největší měrou zodpovědné za to, že tady (ještě stále) můžeme dýchat více či méně čistý vzduch, a samozřejmě se podílí na velkém množství dalších procesů, jako je ochlazování klimatu, zadržování vody, zpevňování půdy, poskytování útočiště dalším formám života, vytváření stínu, zajišťování jedlých plodů zejména pro zvěř a mají jistě ještě mnoho dalších funkcí v ekosystému…

A je jasné, že bychom nemohli dost dobře fungovat bez jejich těl, tedy bez dřevní hmoty, na které jsme i v dnešní době plastové stále hodně závislí, což se zároveň bohužel stává stromům osudným, a proto je polykají nenasytné stroje v čím dál rychlejším tempu, někdy i pod všelijakými bohulibými záminkami…

Ale pro mne osobně je vlastně mnohem důležitější to, co nám stromy dávají na těch méně hmatatelných a vědecky měřitelných úrovních. Stromy jsou našimi přáteli, učiteli, průvodci. Jsou tu pro nás často i po celý náš život – však vzpomeňte, kolik znáte konkrétních stromů už od svého dětství, ať z lesa, zahrady či parku. Trpělivě nám naslouchají a když pozorně vnímáme, můžeme zaslechnout i jejich odpovědi.

Poskytují nám oporu a útočiště. Jsou nám vzorem, když pozorujeme jejich často nelehké osudy – růst na obtížných stanovištích, zásahy bleskem, odolávání vichřicím nebo útoky škůdců. Kolik krásy a velkoleposti můžeme zahlédnout ve svěže zeleném jarním listoví i v sytě zbarvených listech vrcholného podzimu. Stromy nám svými opakujícími se cykly připomínají zánik a znovuzrození, věčný koloběh přírody i života. Ve svých větvích skrývají hnízda ptactva i úkryty veverek a mnoha dalších tvorů.

Stromy si zkrátka zaslouží naši lásku, úctu a péči, a to nejen ve svůj oficiální svátek. Vyrazíte se v pátek nebo někdy jindy během tohoto týdne pozdravit s nějakým svým oblíbeným stromem? Máte nějaký takový strom ve svém okolí, který je pro vás něčím blízký a výjimečný?