VÝZNAM LESNÍ TERAPIE

Lesní terapie má neuvěřitelně širokou škálu přínosů pro člověka i planetu.

Skoro bych řekla, že neznám jinou metodu, která by léčila a pomáhala na tolika úrovních lidské existence.

Asi to bude tím, že s přírodou jsme neoddělitelně spjati už miliony let, během celého období našeho vývoje jako lidského druhu…

V přírodě se zkrátka podvědomě cítíme doma a je to prostředí, které je nám nejpřirozenější, byť to tak dnes už nutně nemusíme na vědomé úrovni vnímat, díky překrytí všemi „nánosy“ moderní kultury. 

Něco v nás ale cítí, že příroda léčí….

Lesní terapie jako způsob hlubšího propojení s přírodou a prostředím kolem nás

Lidé, kteří přichází na lesní terapii, často touží po hlubším a vědomějším kontaktu s přírodou. Cítí, že je možné během procházek přírodou zažívat „něco víc“ a občas se jim to samotným i na chvíli podaří, ale pravda je, že bez průvodce, který „drží prostor“, je pro nás obtížné „vypnout mysl“, hluboce se uvolnit, zpomalit a soustředit se čistě na smyslový prožitek a případně na to, kam dále nás vede.

Metodologie lesních terapií naštěstí zná cestu, jak toto léčivé spojení navázat a umožnit nám cítit se skutečně jako součást přírody, jako člen velké „rodiny“ bytostí této planety. Díky jednoduchým, ale vysoce efektivním technikám se rozpomínáme na to, že jsme všichni neoddělitelně spjati – tím se navracíme do pocitu domova, nalézáme své místo ve vesmíru a vnitřní klid, který nám nikdo nemůže vzít.

Lesní terapie jako způsob posílení tělesného zdraví

Na základě mnoha vědeckých výzkumů zejména z oblasti japonského výzkumu metody shinrin-yoku dnes již víme, že lesní terapie má vliv na veliké množství tělesných funkcí. Zlepšuje kvalitu spánku, celkovou hladinu energie, trávicí schopnosti, snižuje zánětlivé stavy či upravuje dle potřeby krevní tlak.

Působením tzv. fytoncidů (chemických látek uvolňovaných zejména stromy i dalšími rostlinami) napomáhá tvorbě NK buněk, což je typ bílých krvinek, který vyhledává infikované či nádorové buňky, aby mohly být zlikvidovány. Fytoncidy též pomáhají snížit hladinu stresových hormonů. Vlivem aktivace parasympatiku dochází k mnohým pozitivním fyziologickým procesům jako je regenerace, růst, detoxikace, obnova atd.

Lesní terapie jako způsob hluboké relaxace a uvolnění ze stresu všedních dní

Pozvánky v lesní terapii nás pomáhají dostat „z hlavy do těla“ skrze zaměření se na smyslové vjemy. Tím se dostáváme poměrně rychle do propojení s tělem. Vstupujeme do prostoru, kde je upozaděno naše kognitivní myšlení, a můžeme na několik hodin odložit naše starosti. Vracíme se do stavu přirozené radostnosti, lehkosti, živosti a dětské hravosti.

Když se díváte na malé děti, jak s úžasem pozorují žáby po dešti nebo sbírají barevné listy, možná jim závidíte jejich bezstarostnost a spontaneitu. Máme ale kdykoliv možnost se k tomuto vnímání reality vrátit, právě skrze naše tělo! Stav relaxace po lesní terapii přetrvává často i následující hodiny či dny.

Lesní terapie jako pomoc od tíživých duševních a emočních stavů

Úzkosti, deprese a poruchy nálad jsou pandemií moderní společnosti, která je často přehlcená informacemi a povinnostmi, zatímco se ztrácí pocit smyslu a naplnění. Náš nervový systém je denně vystavován nadměrnému množství podnětů a nemáme dostatek času a prostoru na to plně prožít vše, co se nám v životě děje.

Tyto potlačené a nezpracované emoce často ústí ve stavy chronické podrážděnosti, impulsivní výbuchy vzteku, deprese aj. Příroda dokáže náš nervový systém zklidnit jako balzám a umožní nám navrátit se opět ke svému zdravému jádru, k pomyslnému „středu“ naší osobnosti. Během lesní terapie se mohou vynořit emoce z nedávné i dávné minulosti, máme ale díky obrovské podpoře přírody a těla možnost prožít tyto stavy bezpečně a jemně.

Pravidelná praxe lesní terapie pomáhá tíživým stavům psychiky předcházet a průběžně „čistit“ vše, čím se zanášíme. Lesní terapie je ve většině případů vhodná i pro ty, kteří si v sobě nesou trauma, neboť veškerá metodologie stojící za tímto konceptem je orientovaná na seberegulaci a pocit bezpečí – nikdy nebudete tlačeni někam, kde je vám to nepříjemné, vše je vždy ve vašich rukou.

Lesní terapie jako způsob probuzení kreativního potenciálu a optimalizace mentálních kapacit

Díky hluboké relaxaci dochází k výraznému obnovení naší schopnosti se soustředit, přicházet s kreativními řešeními, zlepšuje se naše paměť. Lesní terapie je tak úžasným nástrojem pro zvýšení efektivity a výkonnosti v pracovní oblasti, aniž by se tak dělo skrze tlak nebo složité techniky, kterým se musíme učit.

Účastníci vycházek mluví o tom, že jim terapie přináší větší nadhled nad konkrétními situacemi i hlubší vhled do toho, co se během nich odehrává.

Lesní terapie jako aktivita pro tmelení rodiny a dalších kolektivů

Společný prožitek s aktivitami, které jsou pro většinu lidí poměrně nové a překvapivé, je skvělý způsob, jak strávit společně kvalitní čas a navázat mezi sebou hlubší nebo zdravější propojení. Pro rodiny to může být krásný zážitek sblížení se s přírodou i mezi jednotlivými členy. Kruhové sdílení, které ve skupině probíhá, nám umožňuje se autenticky projevit a být viděni a slyšeni bez potřeby masek a rolí.

Během sdílení zažíváme mnohdy pocit souznění a porozumění. Díky tomu se posiluje pocit blízkosti a lidskosti, který se často v naší hierarchické a na výkon orientované společnosti vytrácí. Na lesní terapii se často mezi sebou seznámí lidé, kteří by se jinak nepotkali, ale spojuje je láska k přírodě a často i další témata.

Lesní terapie jako způsob rozšíření vědomí a osobního i duchovního rozvoje

Skrze vědomý kontakt s přírodou se dostáváme do kontaktu i se svým nitrem, se svou podstatou, se svou duší. Můžeme se díky tomu dotýkat míst v nás, která potřebují poléčit – jako průvodci lesní terapie věříme tomu, že nejlepším terapeutem je les, čili příroda, a vy sami jste schopni tento léčivý proces regulovat tak, aby byl pro vás přesně tím, co v danou chvíli potřebujete.

Ačkoliv vycházka nemá žádný přesně daný záměr a účel, nezřídka dochází k silně transformativním zkušenostem. Objevují se prožitky integrace našich životních zkušeností i částí nás samých, které byly skryté či potlačené, dochází k přirozenému pouštění toho, co už nechceme dále nést, zažíváme pocit celistvosti a sjednocení.

Smíření, přijetí, odpuštění, posílení, pocit smyslu a dalšího směřování…to jsou jen některé z pokladů, které vám les může přinést, pokud jste tomu otevřeni a je pro vás ten správný čas. Není žádný limit toho, co můžeme zažít, pokud se spojíme se sebou i s tím, co nás přesahuje.

Lesní terapie jako prevence i léčba vyhoření a chronické únavy

Vědomě prožitý pobyt v přírodě nám pomáhá navrátit naše síly a zvednout hladinu energie. Díky výraznému zpomalení, zklidnění nervového systému a jemné pozornosti směřované vůči prožívání v těle a skrze smysly jsme vedeni do ideálního stavu pro regeneraci a odpočinek.

Zeleň, vegetace a harmonické prostředí jsou pomocníky na naší cestě k vnitřní obnově a les jako terapeut nám pomáhá najít zdroj naší síly uvnitř nás samých.

Lesní terapie jako způsob prohloubení láskyplného vztahu k planetě a jejím obyvatelům

Díky propojení s přírodou skrze smyslové prožitky navazujeme vztah zcela jinak, než když si o přírodě čteme faktografické informace nebo se procházíme jako turisté nebo se v přírodě věnujeme sportům. Vztah, který takto tvoříme, je charakterizován blízkostí, křehkostí a intimitou.

Přestáváme vnímat v obecných kategoriích, jako jsou „stromy“ či „ptáci“, ale navazujeme spojení s konkrétními bytostmi, se kterými se na vycházce setkáváme a zažíváme vzácné momenty sounáležitosti.

Tyto prožitky nás navrací do pocitu jednoty s okolním světem a posilují v nás lásku k přírodě a touhu ji chránit a pečovat o ni. Jde o nejúčinnější a nejpraktičtější způsob, jak probouzet ekologické smýšlení a vztahování se k přírodě.

Lesní terapie jako způsob vědomé turistiky a poznávání krajiny

Jako turisté často „prolétneme“ nejzajímavější lokality, aniž bychom věnovali čas hlubšímu propojení s novým místem. Pokud kromě klasických „výletů“ za přírodními krásami a atrakcemi typu rozhledny a vrcholky kopců zařadíme i poznávání krajiny skrze metody lesní terapie, prožijeme neznámé území ve zcela novém a unikátním kontextu.

Potkáme se s bytostmi, které třeba z jiných krajin neznáme, ale nevšimli bychom si jich, kdybychom tomu nedali pozornost.

Lesní terapie jako meditační praxe a metoda rozvíjení soucitu

Lesní terapii často lidé připodobňují k „mindfulness v přírodě“, ačkoliv autoři konceptu, který během vycházek používám, mluví spíše o „bodyfulness“, kdy se zaměřujeme cíleně na prožívání v těle a díky němu se ukotvujeme v přítomném okamžiku a stavu bez (přemíry) myšlení.

Lesní terapie nemusí, ale určitě může být způsobem, jak vstupovat do podobných stavů jaké přináší jiné formy meditace. Během vycházek často zažíváme stavy bezčasí, prázdnoty, intenzivního vnímání toho, co je „tady a teď“, což se velmi podobá tomu, co zažívají meditující různých směrů.

Lesní terapie také rozvíjí naši laskavost, empatii a soucit, neboť navazujeme respektující vztahy s bytostmi v přírodě, namísto toho, abychom je vnímali jako zdroj k využití. Na vlastní kůži tak poznáváme pocit jednoty a příbuznosti s těmi, kteří obývají planetu společně s námi.

A mohli bychom jistě pokračovat dál a dál …

Jak lesní terapie probíhá na praktické rovině a jaké konkrétní služby nabízím? O tom se dozvíte více na této stránce.