POUTĚ

Poutě s lesní terapií

Kromě vycházek s lesní terapií dle metodiky Association of Nature and Forest Therapy nabízím nově i možnost individuálních „poutí s lesní terapií“ s jednotlivými klienty.

Navazuji tak na své předchozí několikaleté zkušenosti, kdy jsem v rámci svého projektu Cesta Skrz pracovala na pomezí terapie, koučinku a poradenství (zejména) se ženami v oblasti vztahu k jídlu a k tělu. I tehdy jsem se však cítila nejvíce jako průvodce.

Průvodce

je někdo, kdo je tu s vámi během vašeho niterného procesu – pomáhá vám se v něm zorientovat, fandí vám a podporuje vás, poskytuje vám bezpečný prostor a naslouchání, sdílí s vámi své vlastní zkušenosti a osvojené nástroje a techniky, upozorňuje vás na to, co sami u sebe nevidíte, směřuje vás tam, kam vaše vlastní duše možná už dlouho ukazuje, ale mysl to zatím není schopna vnímat nebo přijmout…

Nyní, krom nabytých zkušeností z této praxe i z následných let provázení lesními terapiemi, zapojuji do individuálního procesu i léčivou roli lesa a v širším smyslu přírody, která dokáže být neuvěřitelnou podporou, bezpečným prostředím a zároveň i plnohodnotným spoluúčastníkem sebepoznání a uzdravování. Není jen kdesi na „pozadí“, nejde o „venkovní terapeutovnu“, ale přírodu zveme, aby nám pomáhala uvidět a prožít, co je potřeba.

Pouť probíhá v zásadě jako společný výlet v přírodě v řádu několika hodin, během něhož skrze vzájemný rozhovor pronikáme do jádra témat, se kterými přicházíte a které pro vás představují momentální nebo dlouhodobou výzvu. Nejde určitě o dalekou túru v ostrém tempu – pokud to není zrovna momentální součást procesu 🙂 Počítejte s tím, že se budeme relativně často zastavovat a využívat techniky, které vám napomohou v reflexi, vyjádření, uvědomění, integraci atd.

Otevírám cestu

těm z vás, které volá hlubší pohled do vašich témat a nestačí vám ulpívat jen na povrchu věcí. Nebudu vám přitom radit, někam vás tlačit nebo něco dělat za vás. Jsem tu ale pro vás, společně s lesem, jakožto přítel a parťák, který nabízí svůj dar zkušenosti, vhledu a letité spolupráce s lesem.

Během poutě zařazuji i prvky z lesní terapie, jako jsou pozvánky k větší všímavosti vůči tělu a přírodě, ke zklidnění mysli a zostření smyslového vnímání atd. Jde tedy o volné propojení metody doprovázených poutí s metodou lesní terapie v její nejčistší podstatě. Na závěr využijeme velmi oblíbenou součást lesní terapie, což je čajový obřad, během něhož je příležitost k závěrečnému sdílení a ukotvení všeho prožitého.

Co je dobré vědět předem?

Před poutí vám zasílám důležitý dotazník, abych se předem alespoň rámcově seznámila s vašimi stěžejními tématy a mohla se na vás jako na člověka lépe naladit. V případě zájmu z vaší strany je také možnost domluvit se na krátkém telefonátu. Rozumím tomu, že i pro vás je důležité se naladit na člověka, který vás lesem provází, a ráda vám v tom vyjdu vstříc a zodpovím vaše dotazy. 

Během poutě samozřejmě mohou vyplynout témata jiná, někdy i zapomenutá a zasutá – ačkoliv ctíme váš záměr pro danou pouť, dáváme vždy přednost tomu, co je v daný okamžik živé a co volá o pozornost. Někdy se může ukázat překvapivá souvislost s tématem, které vnímáte jako své hlavní. Další dotazník zasílám po pouti, jde o reflexi užitečnou pro vás i pro mě. Otevřená je pak možnost dalších návazných poutí pro rozvinutí témat, což je určitě vždy jen nabídka.

Nejedná se o náhradu péče psychoterapeuta nebo psychiatra a v případě, že vyhodnotím, že pro vás pouť není v tuto chvíli vhodná a vaše potíže přesahují mé kompetence, dám vám včas před domluvením termínu vědět.

Kdy a kde?

Na přesném časovém rozsahu i lokalitě se domlouváme vždy společně předem, podle vašich i mých možností a dle vašich osobních potřeb a preferencí. Primárně působím v oblasti Kokořínska a Máchova kraje, ale za cestovní příplatek lze případně domluvit i jiný region.

Pokud jde o rozsah, doporučuji cca 5 hodin (s tím, že čas je vždy jen orientační a procesu necháváme co nejvíce volný průběh). Ale můžeme se domluvit i na víceméně celodenní variantě (končíme vždy do tmy) nebo ve výjimečných případech naopak i na kratší vycházce, avšak s minimálním časem 3 hodiny. Kratší vycházku nenabízím, vzhledem k tomu, že vím, že každý smysluplný proces potřebuje dostatek času a nic nelze uspěchat.

K vycházce vám dle svého aktuálního pracovního rozvrhu nabízím některé všední dny, ale je tu možnost domluvit se i na víkendu. Vše je zkrátka o naší vzájemné dohodě, takže se nebojte ozvat ohledně svých potřeb a společně to vymyslíme.

A jak s odměnou?

Poutě nabízím podobně jako lesní terapie formou „dar za dar“, to znamená, že mne po skončení poutě (na místě nebo poté z domova) ohodnotíte na základě vnímaného přínosu i dle vašich aktuálních možností. Minimální částka provázení s ohledem na mé náklady a věnovaný čas je 2 000 Kč za jednu pouť. Před poutí se platí nevratná záloha v poloviční výši, tj. 1 000 Kč. Nejen proto, že si pro vás tento den rezervuji ve svém diáři, ale i proto, že rozhodnutí jít na pouť je významný závazek z vaší strany – sobě samým.

Michaela Pavlíková

2024 © Lesní duše