„Lesní duše je tu pro všechny, kteří vnímají, že lesy, krajina a bytosti v nich žijící mají svou vlastní duši a moudrost.

Je tu pro všechny, kteří vnímají, že i jejich vlastní duše je zčásti divoká, propojená s přírodou…anebo si přejí toto spojení nalézt či znovu obnovit.“

Lesní terapie je velmi aktuální odpovědí moderní civilizace na stav odpojení, který je tou skutečnou nemocí naší doby. Symptomy, jakými jsou stres, vyhoření, chronická únava, úzkosti, deprese, ale také zdravotní projevy jako jsou nádorová a autoimunitní onemocnění, alergie, vysoký krevní tlak, cukrovka a jiné, jsou již jen hmotnou manifestací tohoto odpojení.

Odcizili jsme se svojí duši a často je narušené i naše propojení s blízkými lidmi, s naší širší komunitou, s přírodním světem i sítí Života. Mnozí z nás cítí, že je čas tato spojení znovu navázat a léčit nejen to, co je vidět na povrchu, ale i to, co leží v hloubce. Díky tomuto procesu obnovení vazeb přichází pocit živosti, energie, radosti a smyslu. Pak teprve je nám umožněno zažívat zdraví – duševní, mentální, emoční, sociální i tělesné.

Naši předci i přírodní národy celého světa znali léčivou moc přírody a uměli jí využívat. Tuto možnost ale máme všichni a stále, jen najít cestu, jak tyto dary přírody pro sebe skutečně objevit a získat. Krásné je, že pak z toho těžíme nejenom my, ale i svět přírody a všechny naše vztahy.


Průvodce lesní terapií je ten, který otevírá dveře k nejmocnějšímu terapeutovi – k Lesu, potažmo Přírodě jako takové. Odemyká bránu, která je často zamčená vlivem našeho kulturně navyklého životního stylu. Vrací nás totiž „z hlavy do těla“, k plnému prožívání přítomného okamžiku skrze smyslové propojení s naším prostředím a bytostmi v něm. Tím se navracíme ke své vrozené moudrosti, intuici a vnímání celku ve všech jeho souvislostech. Obnovuje se tak přirozený tok naší energie, správná funkce našich orgánů a veškeré nezbytné procesy těla i mysli. Díky tomu se uzdravujeme – my i celá síť Života!

Plánované akce

Individuální lesní terapie na Kokořínsku

Termín po domluvě - kontaktujte mě e-mailem

07-min

Jmenuji se Michaela a od útlého dětství u sebe vnímám vyšší citlivost nervového systému, díky čemuž jsem vždy byla vnímavější vůči krásám přírodního světa i vůči tomu, jak bezohledně toto bohatství mnohdy ničíme.

Nevěděla jsem ale, jak tuto situaci změnit a svou „přecitlivělost“ jsem spíše skrývala a snažila se žít „normální“ život. K přírodě jsem se ale neustále vracela různými způsoby a vždy mi byla útočištěm, zvláště tehdy, kdy jsem si nerozuměla se světem kolem sebe.

Zároveň mne to táhlo k psychologii, osobnímu rozvoji, léčebným metodám, tedy paradoxně k lidem… Postupně jsem si během své životní cesty začala uvědomovat, že mým posláním a darem je právě vytvářet most mezi světem „divokým“ a „ochočeným“, zjednodušeně řečeno mezi přírodou a lidmi. Přesněji: skrze prožitek umožňovat lidem rozpomenutí se na to, že jsou odjakživa součástí přírody.

Dává mi velký smysl být zprostředkovatelem léčivé síly přírody, která je pramenem našeho zdraví ve všech jeho aspektech„Více o mně…“