SLUŽBY

Vycházky s lesní terapií

Lesní terapie probíhají formou vycházek do přírody, které jsou jasně strukturované podle promyšleného konceptu, jehož autorem je organizace Association of Nature and Forest Therapy, u které jsem získala svůj certifikát průvodce lesní terapií. Jde tedy o ucelený proces, který v sobě zahrnuje všechny důležité fáze a milníky, aby pro vás terapie byla co největším přínosem, ať už hledáte účinné uvolnění, posílení zdraví nebo odpovědi na otázky hluboko v sobě. Více o jednotlivých přínosech lesní terapie píšu zde.

Během vycházky vám pravidelně přináším tzv. pozvánky – podněty pro aktivity v přírodě, které vám dávají možnost navázat smyslové a emoční propojení s okolním prostředím, s rostlinnými, zvířecími či kamennými „bytostmi“, které v něm žijí, pro někoho možná i s jemnohmotnými energiemi daného místa a v neposlední řadě se sebou samými. Někdy jsou zahrnuty i pozvánky ve dvojici nebo skupině, které slouží i propojení mezilidskému.

Všechny pozvánky jsou velmi jednoduché, jemné, bezpečné a otevřené pro vaše vlastní pojetí na základě vaší osobnosti a potřeb v daném okamžiku. Nic zde není hodnoceno, neexistuje „správné“ nebo „nesprávné“ provedení aktivity. Nabádám vždy k tomu, abyste se v prvé řadě řídili svým tělem, instinkty a intuicí. Příroda vám vždy nabízí přesně to, co v danou chvíli potřebujete, ať už o této potřebě vědomě víte či nikoliv.

Dobrovolné sdílení

Po úvodních informacích z mé strany a po každé pozvánce probíhá vždy dobrovolné sdílení, které pomáhá propojit se trochu s ostatními přítomnými, ukotvit v sobě právě proběhlý prožitek a pojmenovat to, co je důležité a chceme si to pro sebe zvědomit a odnést s sebou z vycházky. Sdílení obohacuje nás samotné i ostatní a často druzí vysloví to, co právě potřebujeme slyšet. Sdílením může být i mlčení, melodie, píseň, báseň, pohyb…

V závěru vás čeká integrace všeho prožitého ve formě „čajového rituálu“ s čajem z lokálních bylin a s drobným pohoštěním, během něhož probíhá také poslední sdílení. Po oficiálním uzavření lesní terapie je vždy dostatečný čas na uzemnění se, volné povídání, seznamování se s ostatními, otázky ohledně praxe lesní terapie či dalších možností atd.

Jak při terapii plyne čas

Vycházky trvají zpravidla okolo 3-4 hodin, pokud se nedohodneme dopředu na jiném časovém rámci, např. u terapií na míru, viz níže.

Ráda účastníkům zdůrazňuji, že i pokud je doba lesní terapie předem určena, je dobré počítat s tím, že může být o něco kratší anebo (častěji) o něco delší – čas v přírodě plyne jinak, volněji, a naše schopnost se uvolnit je větší, pokud nesledujeme úzkostlivě hodinky a nespěcháme na další schůzku. Pokud je nutné být někde v přesný čas, domlouváme se o tom dopředu, aby pro vás vše bylo v klidu.

Doporučuji si však na lesní terapii vymezit co nejvíce času a neplánovat si poté nic jiného než cestu zpět domů a odpočinek – nebo alespoň nic, co by vás opět přivedlo do stresu. Tak pro sebe získáte nejvíce z „darů lesa“.

Délka trasy a počasí

Během vycházky neujdeme zpravidla více než 3-4 km, neboť vycházka probíhá ve velmi pomalém tempu, tak, aby došlo k co nejhlubšímu zklidnění nervového systému a aby se prohloubila vaše schopnost vnímat to, co se děje venku v přírodě i uvnitř vás samotných. Vycházka je tím pádem vhodná pro takřka jakýkoliv věk a fyzické dispozice. Případné pohybové potíže a jiná fyzická i psychická omezení potřebuji znát dopředu a mohu jim vycházku ve většině případů uzpůsobit.

Pro vycházky s lesní terapií je charakteristické, že probíhají „za každého počasí“ a běžný déšť nebo chlad nejsou překážkou pro jejich konání. O to důležitější je velmi dobře se na vycházku vybavit – podrobnější informace posílám dopředu účastníkům v informačním e-mailu, ale obecně platí, že vzhledem k tomu, že procházka není fyzicky náročná a často sedíme či stojíme během sdílení, je nutné se obléci tak, jako by bylo chladněji než reálně je a vybavit se pro případ možného deště.

Důležitá je i vhodná obuv do terénu. Na druhou stranu nezřídka si účastníci vycházek boty občas dobrovolně zují – není skoro lepšího propojení se zemí… 🙂 V případě hlášeného vydatného deště nebo jinak nebezpečného či extrémního počasí se společně dohodneme na přesunu termínu.

Kam půjdeme

Většina lesních terapií probíhá, jak název napovídá, v převážně lesním prostředí, nejčastěji v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, která je mi domovem a kde znám mnoho krásných míst, s pestrými starými lesy, divokými roklemi i kopečky, skalními městy, bažinami apod.

Mohu dojet ale i jinam do širšího okolí, kde bude zájem a lokalita pro mě bude dostupná. Po dohodě jsou samozřejmě možné lesní terapie v rámci vašich workshopů, festivalů, konferencí, teambuildingových akcí aj., kdy mohu zajet i na vzdálenější místa po republice.

Lesní prostředí není podmínkou – tou je přítomnost alespoň trošky přírody. Vycházky se mohou konat na loukách, v parcích, botanických zahradách a arboretech, na mořském pobřeží, v poušti, na sněhu, v mokřadech… Příroda je nám naštěstí často mnohem blíže, než si myslíme, stačí se umět naladit na její „jazyk“ a pozorně naslouchat. V tom vám mohu být průvodcem.

Lesní terapii nabízím ve skupinové i individuální formě – ani jedna forma není „lepší“ nebo „horší“, záleží na vašem osobním nastavení, momentální potřebě a záměru. Pokud si nejste jisti, kterou formu zvolit, možná vám pomůže popis níže.

tráva
"Nádherná příležitost zažít přírodu jinak, než jsme zvyklí. Zpomalit, vypnout mozek, zklidnit tep… zostřit naše vnímání a smysly. Nejenom se na přírodu podívat novýma očima, nýbrž zažít ji skrze všechny smysly. Míša byla příjemnou průvodkyní. Pokud chcete snížit stres, vřele doporučuji."
tráva
"Míšina lesní terapie pro mě byla vzácnou příležitostí užít si krásnou krajinu a s důvěrou se svěřit jejímu jemnému provázení. A hlavně mi pomohla postupně pustit myšlenkovou kontrolu: a já mohla jen být tady a teď, v léčivém souladu s loukami, nebem a stromy. Míšino vedení pro mě bylo zcela nenásilné a plynulé, se svou píšťalou je pro mě součástí přírody stejně jako kopce a vítr. Ze srdce doporučuji."
Silvie
tráva
"Lesní terapie s Míšou Pavlíkovou je pohlazením po duši. Tři hodiny strávené v přírodě možná netradičním způsobem mi pomohly zpomalit, plněji vnímat barvy, tvary, vůně, pohyby a dary matky přírody, které jsem také součástí. Jasné a zároveň velmi laskavé vedení Míši bylo zábavné, zklidňující a inspirativní. Procházka v lese se může zdát velmi jednoduchá, ale specifické vedení a pozvánky průvodce zážitek dovedou nesmírně prohloubit."
Jana
tráva
"...Klid, celkové uvolnění, doma jsem zjistila, že se usmívám a celkově zářím (po velmi dlouhé době)...Čeká vás nevšední zážitek, při kterém zjistíte, že i "známé" věci vlastně neznáte."
Viola
tráva
"Doporučuji každému, kdo chce zažít léčivou sílu lesa. Kdo se otevře, může zažít krásný pocit zklidnění, radost a až omamnou vůni a sílu lesa."
Iva
previous arrow
next arrow

Skupinové lesní terapie

Tato forma lesní terapie je využívána nejvíce, protože energetický potenciál skupiny lidí je větší než prostý součet energie jednotlivců 🙂 Sami jistě víte, jaký je rozdíl mezi poslechem hudby sami doma a návštěvou koncertu ve vyprodaném sále. Oboje může být hluboký zážitek a někdy potřebujeme být sami, ale sdílené prožitky s druhými lidmi se nahradit nedají. Důležitou součástí skupinové lesní terapie je kruhové sdílení, které je vždy dobrovolné a nemusí mít verbální podobu, dává nám ale možnost být viděni a slyšeni a také na sebe nechat zapůsobit sdílení druhých, které nám může přinést nové myšlenky a inspirace nebo doplnit chybějící střípek do našeho vlastního uvědomění. Stává se velmi často, že na lesní terapii se sejdou „spřízněné duše“, lidé, kteří se zajímají o přírodu a sebepoznání, je to tedy i krásná příležitost, jak se potkat s podobně naladěnými lidmi. Při skupinové lesní terapii často využíváme možnost spolujízd na místo vycházky, které může být hůře dostupné veřejnou dopravou.

Termíny skupinových lesních terapií vypisuji zde v Kalendáři  a na svém FB profilu. Je ale možné si dohodnout termín, který bude vyhovovat vaší skupině, např. vaší rodině, skupině vašich přátel, kolegů z firmy apod. Lesní terapii vám tedy mohu i „ušít na míru“, pro váš kolektiv. Stačí se ozvat a podrobnosti si domluvíme. Vstříc vám mohu vyjít termínem i místem vycházky, pokud to bude v mých aktuálních možnostech.

Konají se při minimálním počtu 3 účastníků pro zajištění smysluplné skupinové dynamiky.

Je možné také domluvit párovou lesní terapii (partneři, rodič a dítě, kamarádi…) a zažít tak naopak posílení párové vazby.

Individuální lesní terapie

Tato forma lesní terapie je vhodná pro ty z vás, kdo se cítí být výraznějšími introverty a je pro vás obtížnější se uvolnit a ponořit do prožitku, pokud jsou kolem vás další lidé. Možná procházíte náročným obdobím a chcete být co nejvíce sami a nesdílet příliš ze svého prožívání. Možná je vaše napojení na přírodu silnější tehdy, když je přítomen maximálně jeden další člověk, který „tam někde“ je, ale jinak jste ponecháni ve své vlastní energii. Je to také forma vhodná tehdy, pokud cítíte, že potřebujete projít intenzivnějším a dlouhodobějším transformačním procesem, během kterého se můžeme setkávat v pravidelných dohodnutých intervalech podobně jako při jiných individuálních terapiích. Sdílení po pozvánkách probíhá i zde (samozřejmě opět dobrovolné a ne nutně verbální), ale sdílíte pouze vy se mnou a já s vámi.

Termíny individuálních lesních terapií nejsou vypisovány a záleží čistě na naší vzájemné dohodě. Vstříc vám mohu vyjít termínem i místem vycházky, pokud to bude v mých aktuálních možnostech.

Cena všech lesní terapií je aktuálně založena na principu dar za dar – průvodce lesní terapie oceňte tak, jak to uvnitř sebe cítíte, v závislosti na vašich momentálních finančních možnostech a zejména na vnímaném přínosu a hodnotě. Je tedy dobré toto nechat vyplynout až poté, co jste terapii absolvovali. Jde o dobrovolné vstupné, jehož doporučená výše se pohybuje v rozmezí 500-700 Kč za skupinovou, 750-1000 Kč za párovou (výše za osobu) a 1500-2000 za individuální vycházku, poslední slovo má ale vždy váš pocit.

V případě výjezdů do vzdálenějších lokalit si účtuji cestovné dle předchozí dohody.

Platbu je možné uhradit hotově na místě po ukončení vycházky nebo později převodem na účet – informace obdržíte v závěrečném e-mailu, který účastníkům zasílám společně s užitečnými tipy pro jejich vlastní praxi lesní terapie a dotazníkem pro zpětnou vazbu, popř. fotografiemi z vycházky atd.

A ještě trochu podrobněji k častým otázkám…

Co lesní terapie NENÍ?

Nejedná se o turistický výlet ani o přírodovědnou vycházku, to prosím nečekejte 🙂 Také nejde o primárně seberozvojovou nebo spirituálně laděnou aktivitu – pokud během lesní terapie zažijete osobní uvědomění a posuny nebo duchovní prožitky, je to díky tomu, že vám les tyto dary nabídl, aby vás obohatily. Pro jiné účastníky vycházky může být prožitek zcela jiný, např. relaxace, zlepšení imunity, příležitost zažít přírodu jinak než běžně apod.

Zároveň upozorňuji, že se nejedná o „psychoterapii v lese“, neboť během ní není prostor na řešení vašich osobních témat a ani to není účelem. Nejsem zde ve funkci psychoterapeuta a lesní terapie nijak tuto důležitou léčebnou metodu nenahrazuje. Pokud máte vážnější psychické potíže, které potřebujete řešit, poraďte se prosím před absolvováním lesní terapie se mnou i s vaším psychoterapeutem či psychiatrem. Je možné např. lesní terapii absolvovat s jejich doprovodem, je ale třeba toto dohodnout dopředu.

Co děti a psi?

Děti ve věku zhruba od 10 let jsou vítány na jakékoliv běžné vycházce s lesní terapií – samozřejmě pokud mají aspoň trochu samy zájem o pobyt v přírodě, nelze nikoho nutit a čekat dobrý výsledek 🙂 V případě dětí mladšího věku doporučuji domluvit se se mnou na uspořádání lesní terapie speciálně určené malým dětem, ideálně pokud sami dáte dohromady dětskou skupinu. Dospělí jsou zde pak v roli doprovodu, případně dalších „průvodců“ svým či cizím dětem.

Běžné vycházky s lesní terapií by byly pro malé děti díky své terminologii, délce, pomalosti apod. obtížně srozumitelné a nepříliš atraktivní. Pokud se chcete zúčastnit lesní vycházky s kojencem či batoletem, je to možné, ale zvažte prosím, zda se vy sami budete moci dostatečně uvolnit a směřovat svou pozornost během pozvánek na přírodu a na sebe sama, a také, zda dítě nebude rušivý prvek pro zbytek skupiny. Ve většině případů je vhodnější zajistit si hlídání a dorazit bez menších dětí, které se ještě samy nemohou lesní terapie aktivně zúčastnit. Totéž platí pro psy – je třeba zvážit rušení vás i druhých a ideálně zajistit hlídání.