Lesní střípek 61

SRPEN…to je pro mě Velkolepost.

Královská důstojnost.

Zralost a hojnost.

Vědomí dostatku.

Chvála za dary.

Vděčnost.

Sklizeň.

Vnímáte to také? Tu sílu a energii všude kolem?