Lesní střípek 63

Co je pro mne největší odměna po lesní terapii…?

Když mi účastník po vycházce sdělí, že ještě nikdy les tímto způsobem nevnímal.

Mám samozřejmě radost z každé pozitivní zpětné vazby, kdy účastníci mluví o větším zklidnění a zpomalení, o uvolnění stresu a dotěrných myšlenek, o radostných prožitcích během pozvánek, o důležitých vnitřních uvědoměních, o dětské bezstarostnosti a hravosti…

Ale kdybych si přece jen měla vybrat jen jednu…tak by to byla právě tato. VIDĚT LES JINÝMA OČIMA.

Procítit tu nádheru možná úplně poprvé naplno a všemi smysly…..Cítit posvátnou úctu ke všemu stvoření…Vnímat hluboký pocit propojení a jednoty…Všímat si detailů, které nám v našem rychlém tempu unikají…Zpomalit natolik, že se přiblížíme pomalosti stromů…

VIDĚT ZÁZRAKY V „OBYČEJNÉM“ LESE….